Hôm nay ngày: 17/07/2019. Chào mừng quý khách đến với cổng thông tin điện tử thị xã Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước!
Ủy ban Nhân dân

LÃNH ĐẠO UBND THỊ XÃ ĐỒNG XOÀI

 

 

 Chủ tịch UBND thị xã

  Lê Trường Sơn

    Điện thoại đường dây nóng: 0911.80.88.66

     Email: truongsonbq@gmail.com hoặc

     letruongson.txdx@binhphuoc.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phó Chủ tịch UBND thị xã 

 Phạm Văn Liêm

Điện thoại: 0913.937.449

 Email:phamvanliem.txdx

@binhphuoc.gov.vn

 

 

  

 

                       

                          Phó Chủ tịch UBND thị xã 

                          Bùi Thị Minh Thúy

   Điện thoại: 0911.920.999

                      Email:buithiminhthuy.txdx

                             @binhphuoc.gov.vn                                         

 

 

 

 

  

THÀNH VIÊN UBND THỊ XÃ ĐỒNG XOÀI

 

    

 

 

  Chánh văn phòng 

Bùi Anh Khoa

ĐT: 0907.494.779

Email: anhkhoa.dx

@gmail.com

     

Trưởng Công an thị xã 

 Nguyễn Đức Bưởi

ĐT: 0909.151.666

Email: nguyenducbuoi.

dx@gmail.com

 

 

  

 

Chỉ huy Trưởng

 BCH quân sự

Lê Thiện Hòa

ĐT: 0949.966.452

Email: lethienhoa.dx

@gmail.com

 

 

               

             

 

 

 

 

             Trưởng phòng TN&MT  

Nguyễn Trọng Hiếu

ĐT: 0903.700.414

Email: tronghieu.dx

                      @gmail.com                  

 Lượt truy cập:
Online: