Hôm nay ngày: 19/02/2020. Chào mừng quý khách đến với cổng thông tin điện tử thị xã Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước!
Tiến Hưng
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI CƠ QUAN 

ĐIỆN THOẠI  DI ĐỘNG   

01 Lê Sỹ Nam Chủ tịch HĐND
3896.938
02   Nguyễn Công Quế
Chủ tịch UBND

0979.215.524
03   Nguyễn Thị Mai

Phó Chủ tịch HĐND

3896.938
0987.188.858
04   Vũ Xuân Ngoan

Phó Chủ tịch UBND


0972.580.790
05   Đoàn Quang Duy Phó Chủ tịch UBND    01628.599.480

 Lượt truy cập:
Online: