Hôm nay ngày: 19/02/2020. Chào mừng quý khách đến với cổng thông tin điện tử thị xã Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước!
Tân Xuân
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI CƠ QUAN 

ĐIỆN THOẠI  DI ĐỘNG   

01 Phạm Trung Phóng
Chủ tịch HĐND
3881.851 0917.118.390
02   Lê Ngọc Tân
Q.Chủ tịch UBND
3884.257
0913.686.911
03   Thân Thị Thanh Xuân

Phó Chủ tịch HĐND

3883.347
0919.553.637
04   Hoàng Định

Phó Chủ tịch UBND


 

 Lượt truy cập:
Online: