Hôm nay ngày: 19/02/2020. Chào mừng quý khách đến với cổng thông tin điện tử thị xã Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước!
Tân Thiện
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI CƠ QUAN 

ĐIỆN THOẠI  DI ĐỘNG   

01 Nguyễn Hữu Hà
Chủ tịch HĐND
3862.123 0918.915.681
02   Nguyễn Đăng Triệu
Chủ tịch UBND
3864.777

03

  Vũ Hồng Khanh

Phó Chủ tịch HĐND

3862.120

04   Nguyễn Hữu Hưng
Phó Chủ tịch UBND   0919.101.644

 Lượt truy cập:
Online: