Hôm nay ngày: 19/02/2020. Chào mừng quý khách đến với cổng thông tin điện tử thị xã Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước!
Tân Thành
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI CƠ QUAN 

ĐIỆN THOẠI  DI ĐỘNG   

01 Bùi Xuân Lợi
Chủ tịch HĐND
3814.212 0984.510.949
02   Vương Đức Tặng
Q.Chủ tịch UBND
3813.245
0919.605.369
03   Hoàng Thị Giang

Phó Chủ tịch HĐND

3814.212
01677.080.512
04   Bùi Viết Hồng

Phó Chủ tịch UBND


0942.827.279
05   Lý Thị Hồng Vinh
Phó Chủ tịch UBND    

 Lượt truy cập:
Online: