Hôm nay ngày: 23/07/2019. Chào mừng quý khách đến với cổng thông tin điện tử thị xã Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước!
Tân Phú
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI CƠ QUAN 

ĐIỆN THOẠI  DI ĐỘNG   

01 Bùi Quang Phan Chủ tịch HĐND
3881.930
02   Nguyễn Văn Hạnh
Chủ tịch UBND
3881.180
0916.373.838
03

 

 Nguyễn Văn Sáu

 

 

Phó Chủ tịch HĐND

 

3887.950

04   Nguyễn Đại Đồng

 

Phó Chủ tịch UBND

 


0919.010.798
05   Phó Chủ tịch UBND 3.881.180  

 Lượt truy cập:
Online: