Hôm nay ngày: 17/07/2019. Chào mừng quý khách đến với cổng thông tin điện tử thị xã Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước!
Tân Đồng
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI CƠ QUAN 

ĐIỆN THOẠI  DI ĐỘNG   

01 Vũ Trần Tuấn Dũng Chủ tịch HĐND
3881.802
02   Phạm Xuân Khoa
Chủ tịch UBND

0919.046.189
03  Phạm Thị Hoãn

Phó Chủ tịch HĐND

3881.802
0987.883.359
04   Đặng Thanh Đề
Phó Chủ tịch UBND    

 Lượt truy cập:
Online: