Hôm nay ngày: 17/07/2019. Chào mừng quý khách đến với cổng thông tin điện tử thị xã Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước!
Số liệu quý 1

 

Stt Nội dung Giá trị đạt được % Kế hoạch
 I. Kinh tế
1  Giá trị sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp (tỷ)  
2  Tổng thu ngân sách (tỷ)   
3  Tổng chi ngân sách (tỷ)   
4  Đầu tư đường giao thông (km)   
5  Tổng đàn gia súc (con)   
6  Tổng đàn gia cầm (con)   
7  Diện tích cây lâu năm (ha)   
 II. Văn hóa - Xã hội
1  Giới thiệu việc làm (người)   
2  Số lao động được đào tạo (người)   
3  Tỷ lệ hộ nghèo (hộ)   
4  Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng (cháu)   
5  Số người được khám, điều trị (người)   
 III. Quốc phòng - An ninh
1  Số vụ vi phạm hình sự (vụ)   
2  Tai nạn giao thông (vụ)   

 

 Lượt truy cập:
Online: