Hôm nay ngày: 23/07/2019. Chào mừng quý khách đến với cổng thông tin điện tử thị xã Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước!
Số liệu năm

Stt

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Kế hoạch năm 2014

Thực hiện năm 2014

So sánh TH/KH (%)

A

CHỈ TIÊU KINH TẾ

1

Tốc độ tăng trưởng kinh tế

 %

16

16,1

101%

2

Tổng giá trị gia tăng (theo giá cố định năm 2010)

 Tỷ đồng 

1.813,50

2.097,41

116%

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 - Thương mại-dịch vụ

 Tỷ đồng 

1.988,08

2.316,28

117%

 - Công nghiệp-xây dựng

 Tỷ đồng 

1.486,79

1.730,19

116%

 - Nông nghiệp

 Tỷ đồng 

326,71

367,22

112%

3

GDP bình quân đầu người

 - VIỆT NAM

 Triệu đồng

41,7

46,285

111%

 - USD

 USA

1.985

2.204

111%

4

Tỷ trọng cơ cấu kinh tế  

 - Thương mại-dịch vụ

  % 

52,35

52,4

100%

 - Công nghiệp-xây dựng

  % 

39,16

39,2

100%

 - Nông nghiệp

  % 

8,49

8,4

99%

5

Thu ngân sách phát sinh trên địa bàn

Tỷ đồng

213.45

241.55

113,2%

6

Tổng chi ngân sách

Tỷ đồng

511.11

426.25

83,4%

- Chi thường xuyên

Tỷ đồng

345.13

300.78

87,1%

 - Chi đầu tư phát triển

Tỷ đồng

84.10

66.21

78,7%

7

Cấp mới GCNQSDĐ

GCN

350

356

101,7%

B

CHỈ TIÊU VĂN HÓA-XÃ HỘI

1

Giới thiệu, giải quyết việc làm

 lao động

2.400

4.715

196,5%

2

Đào tạo nghề

 lao động

1.000

1.363

136,3%

3

Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo

 %

0,31

0,41

132,3%

4

Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng

 %

11,5

11

 

5

Mức giảm tỷ suất sinh

 %o

0,7

0,7

100%

6

Mức giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên

 %

0,1

0,1

100%

7

Tỷ lệ xã, phường đạt chuẩn

- PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi

 %

100

100

100%

- PCGD tiểu học đúng độ tuổi

 %

100

100

100%

- Phổ cập THCS

%

100

100

100%Lượt truy cập:
Online: