Hôm nay ngày: 19/02/2020. Chào mừng quý khách đến với cổng thông tin điện tử thị xã Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước!
Quyết định khen thưởng
Khen thưởng tổng kết phong trào thi đua năm 2011 Khối thi đua số 1 Khối Đảng

 Tặng danh hiệu lao động tiên tiến cho 06 tập thể. Đã có thành tích trong phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2011.


Quyết định về việc khen thưởng cho tập thể và các cá nhân đã có thành tích trong phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2011-2012

Tặng thưởng Danh hiệu lao động tiên tiến cho 11 tập thể và Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 145 cá nhân.


Quyết định về việc tặng giấy khen cho tập thể đạt giải tại Hội thi "Công chức với công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" thị xã Đồng Xoài lần II năm 2012

Tặng giấy khen cho 17 tập thể đạt giải tại Hội thi "Công chức với công tác  phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" thị xã Đồng Xoài lần II năm 2012.


Quyết định về việc tặng giấy khen cho tập thể và các cá nhân đạt giải tại Hội thi "Công chức Tư pháp - Hộ tịch giỏi" thị xã Đồng Xoài lần II năm 2012

Tặng giấy khen cho 08 tập thể và 15 cá nhân đạt giải tại Hội thi "Công chức Tư pháp - Hộ tịch giỏi" thị xã Đồng Xoài lần II năm 2012.


Quyết định hỗ trợ kinh phí cho các cá nhân được tặng Kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam"

Xét đề nghị của Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã tại Tờ trình số 28/TT-PN ngày 23/11/2012 và đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ - Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng thị xã, hỗ trợ kinh phí cho 14 cá nhân được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng Kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam"




Lượt truy cập:
Online: