Hôm nay ngày: 23/07/2019. Chào mừng quý khách đến với cổng thông tin điện tử thị xã Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước!
Gương điển hình
Những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến làm theo lời Bác trong ngành giáo dục.

Giai đoạn 2013-2015, toàn tỉnh Bình Phước có 89 tập thể và cá nhân được Tỉnh ủy tuyên dương; trong đó, ngành Giáo dục - Đào tạo có 4 tập thể và 4 cá nhân điển hình tiên tiến. Ban Biên tập Website thị xã sưu tầm và giới thiệu đến quý độc giả. 


Những điển hình tiên tiến làm theo lời Bác.

Ban Biên tập Website thị xã sưu tầm và giới thiệu đến quý độc giả về những tập thể điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Bình Phước trong học tập và làm theo lời Bác giai đoạn 2013-2015.


Những tập thể điển hình tiên tiến trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh làm theo lời Bác.

Giai đoạn 2013-2015, toàn tỉnh Bình Phước có 39 tập thể được biểu dương và nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, trong đó lĩnh vực sản xuất kinh doanh có 11 tập thể điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ban Biên tập Website thị xã sưu tầm và giới thiệu đến quý độc giả về 11 tập thể điển hình tiên tiến nêu trên:


Một số mô hình mới, cách làm hay học tập và làm theo gương Bác.

Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, những năm qua trên địa bàn toàn tỉnh Bình Phước đã có những mô hình mới, cách làm hay của tập thể và cá nhân có sức lan tỏa lớn, Ban Biên tập Website thị xã sưu tầm, tổng hợp và giới thiệu đến quý độc giả về một số mô hình, cách làm hay học tập và làm theo gương Bác:
Lượt truy cập:
Online: