Hôm nay ngày: 23/07/2019. Chào mừng quý khách đến với cổng thông tin điện tử thị xã Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước!
Đơn vị sự nghiệp

 

 STT

HỌ VÀ TÊN

 CHỨC VỤ

  ĐIỆN THOẠI 

CƠ QUAN  

ĐIỆN THOẠI

 DI ĐỘNG

  1. 1. BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

 01

Hoàng Văn Nghiên

Phó Giám đốc phụ trách

vannghien.dx@binhphuoc.gov.vn

0974.372658

  1. 2. BAN QUẢN LÝ CHỢ

  01 

Nguyễn Trọng Đức

  Trưởng ban phụ trách

trongduc.dx@binhphuoc.gov.vn

  0985.920062 

02

Hoàng Minh Sậu

 Phó Trưởng ban

 minhsau.dx@binhphuoc.gov.vn

  0983.522393

03 Trần Quang Duy Phó Trưởng ban quangduy.dx@binhphuoc.gov.vn  
04 Nguyễn Sỹ Khán Phó Trưởng ban sykhan.dx@binhphuoc.gov.vn  
  1. 3.  ĐỘI QUẢN LÝ TRẬT TỰ ĐÔ THỊ

  01

Phạm Thanh Thoại

 Đội Trưởng

 thanhthoai.dx@binhphuoc.gov.vn

  0913.636749

02 Nguyễn Ngọc Nhân

 Phó  Đội Trưởng

 ngocnhan.dx@binhphuoc.gov.vn

  0913.187390

  03

Nguyễn Viết Ba

 Phó  Đội Trưởng

 nguyenba.dx@binhphuoc.gov.vn

 0985.939434

  1. 4. XÍ NGHIỆP CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG

01

Nguyễn Anh Dũng 

Phó Giám đốc phụ trách

anhdung.dx@binhphuoc.gov.vn

0946.311.279

02

Phạm Thị Hương Thơm

Phó Giám đốc

phamthom.dx@binhphuoc.gov.vn

 

 03

Giang Công Chung

 Phó Giám đốc

 congchung.dx@binhphuoc.gov.vn

 

   04 Nguyễn Xuân Dương             Phó Giám đốc xuanduong.dx@binhphuoc.gov.vn  
  1. 5. TRUNG TÂM VĂN HÓA- THỂ THAO

 01

Đặng Tấn Phong

 Giám đốc

 tanphong.dx@binhphuoc.gov.vn

 0919.193977

 02

Bùi Thái Sơn

 Phó Giám đốc

 thaison.dx@binhphuoc.gov.vn

 0938.040789

 03

Nguyễn Văn Sáng

 Phó Giám đốc

vansang.dx@binhphuoc.gov.vn 

 0977.316686

  1. 6. TRẠM KHUYẾN NÔNG

  01

Lê Quốc Vinh

  Trạm trưởng

 quocvinh.dx@binhphuoc.gov.vn

 

 02

Phạm Văn Huy

 Phó Trạm trưởng

 vanhuy.dx@binhphuoc.gov.vn

 

         
  1. 7. TRUNG TÂM DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

  01

Phạm Thị Kim Loan

  Giám đốc

  kimloan.dx@binhphuoc.gov.vn

  0938.367466

 02

Hồ Thị Thúy Hằng

  Phó Giám đốc

  thuyhang.dx@binhphuoc.gov.vn

  0978.787783

  1.  8. ĐÀI TRUYỀN THANH

01

Đinh Xuân Hường Trưởng đài phụ trách xuanhuong.dx@binhphuoc.gov.vn 0982.400431 

 Lượt truy cập:
Online: