Hôm nay ngày: 23/07/2019. Chào mừng quý khách đến với cổng thông tin điện tử thị xã Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước!
Đơn vị ngành dọc
 STT
HỌ VÀ TÊN
 CHỨC VỤ
  EMAIL
ĐIỆN THOẠI
 DI ĐỘNG
  1.  1. CÔNG AN THỊ XÃ
 01
Nguyễn Đức Bưởi
Trưởng Công an
nguyenducbuoi.dx@binhphuoc.gov.vn
  0909.151666
02
Lê Anh Tuấn
P.Trưởng Công an
anhtuan.dx@binhphuoc.gov.vn
 0913.664407
03
Vũ Văn Hải
  P.Trưởng Công an
 vanhai.dx@binhphuoc.gov.vn
 0918.876789
04
Nguyễn Văn Lanh
  P.Trưởng Công an
vanlanh.dx@binhphuoc.gov.vn 
 0918.315699 
05
Nguyễn Quang Chính
P.Trưởng Công an
 quangchinh.dx@binhphuoc.gov.vn
0907.315.699
  1.  2. BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ THỊ XÃ
  01
Lê Thiện Hòa
Chỉ huy trưởng
lethienhoa.dx@binhphuoc.gov.vn
 0949.966452
  02
Nguyễn Văn Hải
P.CHT-ĐV
 vanhai.dx@binhphuoc.gov.vn
0977.649934
  03
Nguyễn Hoàng Lưu
CTV
 hoangluu.dx@binhphuoc.gov.vn
0919.036832
  04
Lê Văn Bình
P.CHT
 vanbinh.dx@binhphuoc.gov.vn
0983.925406
  1.  3. VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THỊ XÃ
 01
Nguyễn Công Vang
 Viện trưởng
 congvang.dx@binhphuoc.gov.vn
 0918.687701
 02
Nguyễn Đức Đương
P.Viện trưởng
 ducduong.dx@binhphuoc.gov.vn
0982.007.792
03
Phan Thị Hữu Trân
P.Viện trưởng
huutran.dx@binhphuoc.gov.vn
0903.3002037
  1. 4. TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ
 01 
Bùi Văn Bình
Chánh án
  vanbinh.dx@binhphuoc.gov.vn
  0918.047222 
 02 
Văn Phú Vinh
Phó Chánh án 
phuvinh.dx@binhphuoc.gov.vn
 0937.348.179 
03
Hoàng Thị Hải Yến
Phó Chánh án
haiyen.dx@binhphuoc.gov.vn
 
  1. 5.  CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THỊ XÃ
  01
Bùi Thanh Phụng
Quyền Chi cục trưởng
 thanhphung.dx@binhphuoc.gov.vn
  
 02
 Hoàng Văn Ngọc
 P.Chi cục trưởng
 vanngoc.dx@binhphuoc.gov.vn
0914.957340 
  
 
 
  1. 6. CHI CỤC THUẾ
01
Trần Quang Vinh
Chi cục trưởng
quangvinh.dx@binhphuoc.gov.vn
 0916.221779
02
Nguyễn Thanh Thơi
P.Chi cục trưởng
nguyenthoi.dx@binhphuoc.gov.vn
0913.979898
03
Phan Tấn Dũng
P.Chi cục trưởng
tandung.dx@binhphuoc.gov.vn
 
 04
Nguyễn Trọng Tuệ 
 P.Chi cục trưởng
 trongtue.dx@binhphuoc.gov.vn
 
  1. 7. CHI CỤC THỐNG KÊ THỊ XÃ
 01
Hoàng Mạnh Khôi
 Chi cục trưởng
  manhkhoi.dx@binhphuoc.gov.vn
 0913.688479
 02
Đinh Thị Thu Hương
 P.Chi cục trưởng
 thuhuong.dx@binhphuoc.gov.vn
 0908.204460
 
 
 
 
 
  1. 8. ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG SỐ 6
  01
Nguyễn Bình Duy
  Đội trưởng
  binhduy.dx@binhphuoc.gov.vn
 0907.534455
 02
Nguyễn Văn Lộc
 P.Đội trưởng
 vanloc.dx@binhphuoc.gov.vn
 0909.370.919
 
 
 
 
 
  1. 9. HỘI CHỮ THẬP ĐỎ
  01
Trương Hải Yến
  Chủ tịch
  
0919922908
 02
Trần Công Vân
  P.Chủ tịch
  
  
  1.  10. BẢO HIỂM XÃ HỘI THỊ XÃ
01
 
  Giám đốc
 
 
02
 Lê Thị Minh Nguyệt
 
  P.Giám đốc
 
minhnguyet.dx@binhphuoc.gov.vn
 
 0983.993775 
 
 11. CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI THỊ XÃ.
01
Tân  Hảo Thảo
Giám đốc  
 
0908408535 
02
Nguyễn Hồng Phương
Phó Giám đốc
 
0907779709  
 12. TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
01
Phan Thành Chung
Giám đốc
thanhchung.dx@binhphuoc.gov.vn
 0918.131252
02
Trịnh Văn Nam
Phó Giám đốc
 vannam.dx@binhphuoc.gov.vn
01666.029804
03
Vũ Đình Sử
Phó Giám đốc
dinhsu.dx@binhphuoc.gov.vn
0988.656903


Lượt truy cập:
Online: