Hôm nay ngày: 23/07/2019. Chào mừng quý khách đến với cổng thông tin điện tử thị xã Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước!
Chính sách lao động
Các văn bản hướng dẫn thi hành luật viên chức.

 

Luật Viên chức đượcđược Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010 và chính thức có hiệu lực vào ngày 01/01/2012. Để thực hiện Luật Viên chức, Chính Phủ dự kiến sẽ có 4 Nghị định hướng dẫn thi hành Luật này. Tính đến thời điểm hiện tại đã có 02 Nghị định được ban hành đó là:

 
Luật viên chức năm 2011

Luật Viên chức năm 2011

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10,

Quốc hội ban hành Luật viên chức.


Luật cán bộ, công chức
LUẬT
CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ TƯ
SỐ 22/2008/QH12 NGÀY 13 THÁNG 11 NĂM 2008
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Luật cán bộ, công chức. Lượt truy cập:
Online: