Hôm nay ngày: 19/02/2020. Chào mừng quý khách đến với cổng thông tin điện tử thị xã Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước!
Phòng, ban chức năng

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ

EMAIL 

ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

 1. 1. VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND THỊ XÃ
01  Bùi Anh Khoa Chánh Văn phòng buianhkhoa.dx@binhphuoc.gov.vn 0907.494.779
02   Hoàng Thúy Vũ Phó Chánh Văn phòng
thuyvu.dx@binhphuoc.gov.vn 0913.169207
03 Trương Thị Huệ    Phó Chánh Văn phòng truonghue.txdx@binhphuoc.gov.vn  0915474222 
 1. 2. PHÒNG NỘI VỤ
01     Nguyễn Xuân Năm Trưởng phòng xuannam.dx@binhphuoc.gov.vn 0913.109276
02     Hoàng Sơn Trà Phó Trưởng phòng sontra.dx@binhphuoc.gov.vn 0909.764.446
03     Phạm Văn Thắng Phó Trưởng phòng vanthang.dx@binhphuoc.gov.vn 0919.046183
 1. 3. PHÒNG TƯ PHÁP
01     Mai Danh Tới Trưởng phòng danhtoi.dx@binhphuoc.gov.vn 0918.552405
02     Nguyễn Thị Hạnh Phó Trưởng phòng nguyenhanh.dx@binhphuoc.gov.vn 0983.979832
 1. 4. PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH
01     Giang Ngọc Đẩu Trưởng phòng ngocdau.dx@binhphuoc.gov.vn 0913.109239
02 Vương Đức Lai Phó Trưởng phòng               vuongduclai.dx@binhphuoc.gov.vn 0915446959
 1. 5. PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
01     Nguyễn Trọng Hiếu Trưởng phòng thanhvinh.dx@binhphuoc.gov.vn 0913.109173
02       Phạm Thị Nhài Phó Trưởng phòng phamnhai.dx@binhphuoc.gov.vn 0988.767285
03  Phạm Ngọc Hùng  Phó Trưởng phòng  ngochung.dx@binhphuoc.gov.vn                
 1. 6. PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
01     Đỗ Xuân Phương Trưởng phòng xuanphuong.dx@binhphuoc.gov.vn 0918.236359
02     Bùi Thu Hường Phó Trưởng phòng thuhuong.dx@binhphuoc.gov.vn 0918.920738
03     Phạm Văn Quang Phó Trưởng phòng vanquang.dx@binhphuoc.gov.vn 0987.735968
 1. 7. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN
01   Nguyễn Minh Cư  Trưởng phòng nguyenminhcu.dx@binhphuoc.gov.vn  
02     Nguyễn Tây Nghiêm Phó Trưởng phòng taynghiem.dx@binhphuoc.gov.vn 0918.048944
 1. 8. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
         
02     Bùi Viết Lộc P.Trưởng phòng phụ trách vietloc.dx@binhphuoc.gov.vn 0903.394078
03     Nguyễn Văn Ngôn Phó Trưởng phòng vanngon.dx@binhphuoc.gov.vn  
 1. 9. PHÒNG Y TẾ
01     Trịnh Xuân Thiều Trưởng phòng xuanthieu.dx@binhphuoc.gov.vn 0918.970425
02     Nguyễn Thị Thúc Anh Phó Trưởng phòng thucanh.dx@binhphuoc.gov.vn 0985.339178
 1. 10. THANH TRA THỊ XÃ
01     Nguyễn Văn Tân Chánh Thanh tra vantan.dx@binhphuoc.gov.vn 0976.522.249
02 Nguyễn Văn Toàn Phó Chánh Thanh tra vantoan.dx@binhphuoc.gov.vn 0984.848763
03  Hoàng Văn Trường Phó Chánh Thanh tra  vantruong.txdx@binhphuoc.gov.vn   
 1. 11. PHÒNG KINH TẾ
01 Ngô Hồng Khang Trưởng phòng hongkhang.dx@binhphuoc.gov.vn  
02     Võ Thị Ái Phó Trưởng phòng vothiai.dx@binhphuoc.gov.vn 0942.395339
03
Phạm Ngọc Hoàn
Phó Trưởng phòng phamhoan.dx@binhphuoc.gov.vn 0919.193992
 1. 12. PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
01     Nguyễn Xuân Tùng Trưởng phòng xuantung.dx@binhphuoc.gov.vn 0913.823228
02     Nguyễn Văn Lâm Phó Trưởng phòng vanlam.dx@binhphuoc.gov.vn 0978.725383

 

 Lượt truy cập:
Online: